หลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

หลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

       โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด

DSC_0019DSC_0023DSC_0037DSC_0030DSC_0038DSC_0039