หลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

หลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

       โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด

DSC_0019DSC_0023DSC_0037DSC_0030DSC_0038DSC_0039

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และผู้กำกับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

13528915_1053712738049848_5725144278210690826_n13521929_1053706558050466_2773459704333517608_n13528829_1053715311382924_6404516452328761200_n13592584_1053704344717354_7815041370064516308_n13592344_1053717981382657_5708482317809412863_n13606572_1053703448050777_8275891659418306453_n

อัลบั้มเต็ม

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนแต่ละห้องจัดทำพานเพื่อมาเข้าร่วมพิธี ทั้งยังมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วมาร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่น และบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

13482873_1043425199078602_2423679413158575387_o13475228_1043425669078555_5142208111537013977_o13443149_1043425552411900_8854806353516758673_o13442592_1043436572410798_1918519903347198896_o13422244_1043437819077340_2840745918345763178_o13415638_1043420842412371_1672395809799307653_o13411825_1043440862410369_3654398755031880316_o13412200_1043437019077420_5966059824766374547_o

อัลบัมเต็ม

โครงการจิตอาสาปลูกป่า

โครงการจิตอาสาปลูกป่า

        นักเรียนในชุมนุมจิตอาสา ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวรรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาที่ให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนักเรียนในชุมนุมได้เลือกที่จะปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของชุมนุมจิตอาสาในเทอมนี้

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า

ดูอัลบั้มเต็ม

 

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟกับทางชุมชน โดยได้ส่งขบวนฟ้อนรำและบั้งไฟสวยงามเข้าร่วมงานในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยนักเรียน บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยได้ให้ความร่วมมือกับทางชุมชนเป็นอย่างดี

13340126_1037149409706181_8467519941182561454_o13323565_1037150353039420_329761484622190257_o13340233_1037151509705971_3741062878849917871_o13340341_1037157663038689_6634182338905712020_o13391512_1037152483039207_6358066338051711353_o13403158_1037151313039324_3774142835098043610_o13403211_1037157333038722_3346472567060353055_o13403211_1037158363038619_8295520577540368580_o

ดูอัลบั้มเต็ม

ปฐมนิเทศนักเรียน 1/2559

ปฐมนิเทศนักเรียน 1/2559

      โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการ นายเอกรักษ์ สารปรังและรอง 4 ฝ่าย ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเก่าและใหม่ที่เรียนในปีการศึกษา 1/2559 โดยได้ชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

  DSC_0414DSC_0416DSC_0417DSC_0407

 

 

ประชุมผู้ปกครอง 1/2559

ประชุมผู้ปกครอง 1/2559

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการ นายเอกรักษ์ สารปรังและรอง 4 ฝ่าย ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนในปีการศึกษา 1/2559 โดยได้ชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ

DSC_0379DSC_0393DSC_0381

 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

       ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

        ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร นายเอกรักษ์ สารปรัง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้มาฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ทั้งสองเทอมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 

DSC_0338DSC_0342DSC_0341DSC_0340

 

อบรมสะเต็มศึกษา

อบรมสะเต็มศึกษา

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้จัดให้มีการอบรมคณะครูและบุคลากร เรื่องการจัดการรเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

DSC_0007DSC_0058DSC_0303DSC_0300DSC_0217DSC_0218