พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

D08198E8-DA83-45CB-BEA8-2B658FB788EDเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันภาษาไทยแห่งชาติ

9FDD86BF-0972-46FF-BEAF-5426A67846E5เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

397B55F3-9E0C-4E7E-985F-866E95588BB8เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

0FE8BE40-C92F-4071-87D7-11772751A18Bเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

8F9EC4E5-A389-48A1-BBC1-5CE09B68027Aเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

80886950-3AEE-40F9-99D1-6D687B529620เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

Big Cleaning Day

1901339C-7C20-4B48-AE90-ED739BB27D7Aเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

AB0AC04F-C8BE-4954-94EF-95ADACB9DF78เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

หมายเลขห้องเรียน Google class room ประจำปีการศึกษา 1/2563

img_1579757784_2570177f3ccd

>>>>> google class room for 1-2563

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมาให้เรียบร้อย ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ดังเอกสารแนบ ณ หน้าห้องสมุดอาคารภูโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

(ให้นักเรียนนำเงินมาชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,500 บาท ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ)

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น