ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

       ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

        ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร นายเอกรักษ์ สารปรัง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้มาฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ทั้งสองเทอมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 

DSC_0338DSC_0342DSC_0341DSC_0340

 

อบรมสะเต็มศึกษา

อบรมสะเต็มศึกษา

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้จัดให้มีการอบรมคณะครูและบุคลากร เรื่องการจัดการรเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

DSC_0007DSC_0058DSC_0303DSC_0300DSC_0217DSC_0218

ประกาศผลสอบ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

รายละเอียดเอกสาร 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลสอบ ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัคร ม.1 ,ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร