ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

16924180_1406963956021630_1071508420_n

รองประสิทธิ์ วิเศษดี

_MG_0901

รองบุญทัน นนทะคำจันทร์

_MG_0831

รองนิตยา นากองศรี

3

รองวรวุฒิ คุณเสส

_MG_0791