การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์

apple-256261_1920

ครูสุภาพร สิงห์ทอง

_MG_0814

ครูเกรียงไกร บัวเรียน

_MG_0863

ครูพิชชาภา ทิพย์เสถียร

_MG_0849

ครูวรนุช เจิ่งชัยภูมิ

_MG_0811

ครูอรรถสิทธิ์ คำสุริย์

_MG_0778

ครูมยุรี รอดชมพู

_MG_0804

ครูจันธิมาศ มาตรา

_MG_0833

ครูอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์

_MG_0766