สังคมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูวิราวัลย์ พันธุขันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0788

ครูบุญทัน นนทะคำจันทร์

_MG_0831

ครูนิคม สิงห์ทอง

_MG_0886

ครูศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขา

_MG_0842

ครูนวลอนงค์ ภูธรมิตร

_MG_0821