ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการเทพื้นคอนกรีตโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

Exit mobile version