ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61

เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกียวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61 ในวันที่ 2 เมษายน 24562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุณโฑ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

Exit mobile version