ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารคลุมลานเอนกประสงค์

IMG_8893

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ก่อสร้างอาคารคลุมลานเอนกประสงค์

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ก่อสร้างอาคารคลุมลานเอนกประสงค์

ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกาศเชิญชวน

บัญชีแสดงปริมาณวัสุดและราคาค่าก่อสร้าง

รูปภาพโดมทรงโค้ง

Exit mobile version