พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนแต่ละห้องจัดทำพานเพื่อมาเข้าร่วมพิธี ทั้งยังมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วมาร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่น และบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

อัลบัมเต็ม

โครงการจิตอาสาปลูกป่า

โครงการจิตอาสาปลูกป่า

        นักเรียนในชุมนุมจิตอาสา ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวรรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาที่ให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนักเรียนในชุมนุมได้เลือกที่จะปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของชุมนุมจิตอาสาในเทอมนี้

ดูอัลบั้มเต็ม

 

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

        โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟกับทางชุมชน โดยได้ส่งขบวนฟ้อนรำและบั้งไฟสวยงามเข้าร่วมงานในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยนักเรียน บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยได้ให้ความร่วมมือกับทางชุมชนเป็นอย่างดี

ดูอัลบั้มเต็ม
Exit mobile version