ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการเทพื้นคอนกรีตโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตราด้วยเงินนอกงบประมาณ

รายละเอียด…

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565