เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าคันโท
ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ 043-877036