เพลงมาร์ช ททว.

ท่าคันโทวิทยาคาร  เด่นตระการเป็นสถานการศึกษา

สถาบัน สร้างสรรค์เพิ่มพูนปัญญา ให้การศึกษาเพิ่มปัญญาเลื่องลือไกล

ม่วงแดง เป็นสีแสงแห่งความกล้าเก่ง ไม่หวั่นเกรงแม้นมีอุปสรรคปัญหา

สีม่วงคือ ผู้อ่อนโยนมากล้นจรรยา สีแดงเก่งกล้าเด็ดเดี่ยว รักสามัคคี


** พวกเรา ยึดมั่นคำขวัญคู่ใจ

ให้เกริกไกลสดใสไปทั่วธานี  เด่นวินัย เลิศวิชา กีฬาดนตรี

สถาบันนี้ เปรียบดังสมบัติปวงชน

ท่าคันโทวิทยาคาร ก้องชื่อลือขานอุดมการณ์ก้าวไกล

ใช้ปัญญาดำรงชีวิตประเสริฐกว่าใคร

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้นำชัยนั้นคือผองเรา

**SOLO