ตรวจสอบผลการเรียน

ควรตรวจสอบวิชาที่เรียน พร้อมทั้งชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด รด. แนะแนว สาธารณะประโยชน์ ว่ามีครบไหม

เช็คดูว่าครบตามรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้หรือไม่ ก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง


การเข้าสู่ระบบ
======

Username คือ รหัสนักเรียน 5 หลัก (ถ้ามี 4 หลักให้เติม 0 นำหน้าเลขประจำตัว)

Password  คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

============================

สามารถดูได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

link

https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx…

============================

มีข้อสงสัยติดสอบถามผ่านห้องทะเบียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร