29 C
kalasin
วันพฤหัส, กรกฎาคม 19, 2018

เจ้าหน้าที่บริการ

นางจิราภรณ์ แสนบาง เจ้าหน้าที่ธุรการ

_MG_0775

นางณิชนันทน์ ศรีลานนท์ แม่บ้าน

_MG_0770

นางลุน ชัยผง แม่บ้าน

_MG_0768

นายสมพงษ์ โพนนาค เจ้าหน้าที่บริการ

_MG_0795

นายประมูล คันธราช เจ้าหน้าที่บริการ

_MG_0793

นายบุญโฮม เจิ่งชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บริการ

_MG_0781