วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

318023ED-675E-4F40-97D9-68205BA9FB3E

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

096FD530-6CAE-42E3-ADF7-A185CCBD0ADB

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

93E90B18-705C-435A-BAA3-F13EB3360274

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การจัดจ้างเทพื้นหลังคาโดมโรงเรียน

8246A693-2A24-4994-A000-303233579BF4

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

67FFA55D-D596-4B95-BF8C-98AF4F4C5F72

รายละเอียด

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61

เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกียวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61 ในวันที่ 2 เมษายน 24562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุณโฑ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม ให้มาดำเนินการติดต่อขอปรับพฤติกรรม ได้ที่กลุ่มกิจการนักเรียน  หรือครูศราวุฒิ  พุทธตรีชน เบอร์โทร 06-37381818 ด่วน

prison

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้มีประสงค์จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ดังนั้น ทางโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน
          ในการนี้  จึงขอให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน แต่งกายในชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบและเรียบร้อยเป็นที่สุดเพื่อเข้ารับมอบประกาศนียบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

congratulations-banner

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561

50FCD144-15F5-439E-89E1-5B8F2B14BFC5

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

0E4F8704-1828-4A37-B035-D4B72B330B52

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น