กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

0FE8BE40-C92F-4071-87D7-11772751A18Bเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

8F9EC4E5-A389-48A1-BBC1-5CE09B68027Aเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

80886950-3AEE-40F9-99D1-6D687B529620เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

Big Cleaning Day

1901339C-7C20-4B48-AE90-ED739BB27D7Aเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

AB0AC04F-C8BE-4954-94EF-95ADACB9DF78เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

หมายเลขห้องเรียน Google class room ประจำปีการศึกษา 1/2563

img_1579757784_2570177f3ccd

>>>>> google class room for 1-2563

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมาให้เรียบร้อย ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ดังเอกสารแนบ ณ หน้าห้องสมุดอาคารภูโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

(ให้นักเรียนนำเงินมาชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,500 บาท ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ)

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การสอบวัดความรู้ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

293EF911-DCBB-4E4D-AFA2-61FAA6CA8242เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ด่วน ! ประกาศเลื่อนการรับใบประกาศนียบัตร

ด่วน !
====================
ประกาศยกเลิกพิธีสำเร็จการศึกษา
และเลื่อนการรับ ปพ. 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน

ตามประกาศของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ครับ

91110050_2960596677361435_645960216575213568_n

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

เรื่อง   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 แต่สามารถสมัครเรียนผ่าน ระบบออนไลน์

(เอกสารเพิ่มเติม)
 

โพสท์ใน จดหมายข่าว | ใส่ความเห็น