การออกแบบวัดผลและประเมินผล

1EABD0C5-8732-45E0-8EBF-E2CB2139B0A1

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ขยายผลงานสวนพฤกษศาสาตร์โรงเรียน

34E507DA-536D-4172-B2DB-C0A9BC2BE910

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

A3231D40-D602-4884-9926-823E87DC4B77เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

English Day Camp

95C2AC07-B76E-49E0-B14B-CD4C76FF4FAFเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยรายการครุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้
Untitled
สนใจยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. รายละเอียดโครงการตามภาพด้านล่าง
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0910602061คุณครูอรุณี เชื้อสุภา หรือ หมายเลข 0951891628 คุณครูอรรถสิทธิ์ คำสุริย์

ebiddingcode

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันแม่แห่งชาติ

8EADC003-0700-495A-A6E2-4B0C8371BB81

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันภาษาไทยแห่งชาติ

BE56FEB8-81E9-4AD3-BA17-550D86E48F07

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

589F5C1C-691E-462E-9ECA-C2096CA8E48B

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ม่วงแดงเกมส์ (แข่งขันกีฬาฟุตซอล)

43AF3547-A2A7-4D9D-AAED-2BC4A7D3CC83

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันงดสุราแห่งชาติ

703D6EF0-3956-4845-9765-D1705324B81D

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น