การปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม ให้มาดำเนินการติดต่อขอปรับพฤติกรรม ได้ที่กลุ่มกิจการนักเรียน  หรือครูศราวุฒิ  พุทธตรีชน เบอร์โทร 06-37381818 ด่วน

prison

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้มีประสงค์จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ดังนั้น ทางโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน
          ในการนี้  จึงขอให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน แต่งกายในชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบและเรียบร้อยเป็นที่สุดเพื่อเข้ารับมอบประกาศนียบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

congratulations-banner

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561

50FCD144-15F5-439E-89E1-5B8F2B14BFC5

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

0E4F8704-1828-4A37-B035-D4B72B330B52

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม

70811F30-650E-4E4B-9972-905B02B8D1CC

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562

C02DE949-CBC7-41D6-BF19-6DAC894F39E3

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

B6884D45-B497-489C-A0B2-0B829803A432


เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด

C08AF241-1791-491B-A941-8FAFCD451BF3

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

B72F33A9-E120-4EC4-BC8D-EE3A3A766144

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันครู ครั้งที่ 63

344AB585-3AE1-49AC-BC45-C7B2C2E4BE3B

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น