การเปิดเรียนแบบ On-Site

9DBC4F38-FB77-472B-8C7B-933706032941รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

285113D9-AAFA-4A73-9FDF-654B795B8E87

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนให้นำสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 2564 ตามเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครอค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

6114F3CB-F9BD-4D05-8ABB-FC95B5E96E4Fรายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2564

C7F102C0-785B-47C1-985B-DDC14904E5AB

***นักเรียนที่มีรายชื่อ
– ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…
– กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครองค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงสถานการณ์โควิทฯ (2,000 บาท)

F163309A-9021-4236-949D-C681CF31C08B** สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการฝากเข้าบัญชีที่แจ้งมาในวันที่ 6 กันยายน 2564 แล้ว ** รายละเอียดแนบ

โพสท์ใน เอกสารราชการ | ใส่ความเห็น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง

DF9864F0-2FBB-457C-B9D9-B5CE372639DDรายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน เอกสารราชการ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2D3C986D-7A9D-4BD6-A0AA-97320AE6746Fรายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน เอกสารราชการ | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

90A92C39-7BF2-4E92-ADA9-27919197ACC9เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การประเมิน COVID 2564

8AE28E4D-5217-4CA0-8554-39AD032C430Dเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

614E7FF6-F860-4898-B4EA-0DCCB40AA4D4

โพสท์ใน เอกสารราชการ | ใส่ความเห็น