4 ธันวาคม 2562

1967A6B1-E1B5-4597-95F1-E511AF390B6Fเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

65CF5B92-7FCF-4B4F-B993-0F49D7F81647เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประเพณีวันลอยกระทง

7AC0C6F0-70C6-40B6-9654-6292DE3C0715

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

D9DE6767-6126-48C1-BCAA-383C28663EC8

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

อบรมเชิงปฎบัติการ OBECQA

A6070195-FD37-4F59-BBF5-C0647DC39142

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การออกแบบวัดผลและประเมินผล

1EABD0C5-8732-45E0-8EBF-E2CB2139B0A1

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ขยายผลงานสวนพฤกษศาสาตร์โรงเรียน

34E507DA-536D-4172-B2DB-C0A9BC2BE910

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

A3231D40-D602-4884-9926-823E87DC4B77เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

English Day Camp

95C2AC07-B76E-49E0-B14B-CD4C76FF4FAFเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยรายการครุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้
Untitled
สนใจยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. รายละเอียดโครงการตามภาพด้านล่าง
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0910602061คุณครูอรุณี เชื้อสุภา หรือ หมายเลข 0951891628 คุณครูอรรถสิทธิ์ คำสุริย์

ebiddingcode

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น