ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูอรวรรณ ชมดง หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0763

ครูสุมาลี มูลปลา

_MG_0796

ครูอุมาพร ภูศรีโสม

_MG_0866

ครูธมตญา นาเมืองรักษ์

_MG_0857