ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

46100957_0_20191202-105419

รองประสิทธิ์ วิเศษดี

_MG_0901

รองอรุณี เชื้อสุภา

207862385_938517210214379_6980878335272035817_n

รองทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์

206826005_1546556649021603_8682129388540805419_n

รองวรวุฒิ คุณเสส

_MG_0791