การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์

apple-256261_1920

ครูสุภาพร สิงห์ทอง

_MG_0814

ครูเกรียงไกร บัวเรียน

_MG_0863

ครูพิชชาภา ทิพย์เสถียร

_MG_0849