สังคมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูนิคม สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0886

ครูศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขา

_MG_0842

ครูนวลอนงค์ ภูธรมิตร

_MG_0821

ครูไกรวิทย์ ใชยวรรณ์

2

ครูศรุตน์ พลยะเรศ

1

ครูมยุรี รอดชมพู

_MG_0804