คลังเก็บหมวดหมู่: จดหมายข่าว

ประกาศโรงเรียน

…..การสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียน

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติตัวของนักเรียน เรียนแบบ On-Site

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเปิดเรียนแบบ On-Site

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2564

***นักเรียนที่มีรายชื่อ – ให้นำสำเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เรื่อง   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว | ใส่ความเห็น