คลังเก็บหมวดหมู่: จดหมายข่าว

การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน จดหมายข่าว | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียน

…..การสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียน

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติตัวของนักเรียน เรียนแบบ On-Site

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเปิดเรียนแบบ On-Site

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น