ประกาศโรงเรียน

…..การสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2654….
1. ม.3, ม. 6 สอบกลางภาค วันที่ 17, 18 และ 19 มกราคม
2. ม.5 และ ม.2 สอบกลางภาควันที่ 20, 21 และ 24    มกราคม
3. ม. 1 และ ม.4 สอบกลางภาค วันที่ 25, 26 และ 27 มกราคม

*** วันที่ 28 และ 31 นักเรียน ม.3 และ ม. 6 มาเรียนตามปกติ***

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

544754C5-B49B-4C6A-8E2A-3B6DF971142DF2206920-72A8-4311-90C5-61254D001D3A

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียน

E9A5D9C6-2A0D-4F75-B5EE-A1FA733AC90C

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

C7395645-E6A6-4121-A5CB-E7799235D455

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

TO BE NUMBER ONE

0181C155-6C04-4783-A7BB-2FED35D797B6เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติตัวของนักเรียน เรียนแบบ On-Site

3ADC5722-F10C-40DA-9CD3-B7EB647ACFA9

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเปิดเรียนแบบ On-Site

9DBC4F38-FB77-472B-8C7B-933706032941รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

285113D9-AAFA-4A73-9FDF-654B795B8E87

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนให้นำสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 2564 ตามเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครอค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

6114F3CB-F9BD-4D05-8ABB-FC95B5E96E4Fรายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2564

C7F102C0-785B-47C1-985B-DDC14904E5AB

***นักเรียนที่มีรายชื่อ
– ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…
– กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครองค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น