การสอบวัดความรู้ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

293EF911-DCBB-4E4D-AFA2-61FAA6CA8242เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ด่วน ! ประกาศเลื่อนการรับใบประกาศนียบัตร

ด่วน !
====================
ประกาศยกเลิกพิธีสำเร็จการศึกษา
และเลื่อนการรับ ปพ. 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน

ตามประกาศของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ครับ

91110050_2960596677361435_645960216575213568_n

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

เรื่อง   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 แต่สามารถสมัครเรียนผ่าน ระบบออนไลน์

(เอกสารเพิ่มเติม)
 

โพสท์ใน จดหมายข่าว | ใส่ความเห็น

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

98C75265-BE3C-433A-B203-F28AAEC7692Eเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

724E8E55-E29C-4E3E-B359-432830BABFC9เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

เปิดรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

C4E4B8B7-F082-4221-88C7-72BA8AB04DD1รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

9D2A46F2-170B-4F04-AFE5-F62B7729607Fเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

E574835F-CA19-41AE-AB55-2792104D7301เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

AC6F338F-C8F7-46C8-9A32-9267490EA04Eเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

คริสมาสต์ ปีใหม่

9D567907-503A-4C87-B463-9846641E3D4Dเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น