ม่วงแดงเกมส์ (แข่งขันกีฬาฟุตซอล)

43AF3547-A2A7-4D9D-AAED-2BC4A7D3CC83

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันงดสุราแห่งชาติ

703D6EF0-3956-4845-9765-D1705324B81D

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

นายอำเภอร่วมกิจกรรมและพบปะนักเรียน

783A362E-CAFF-473A-A6EB-801B9E78185B

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

0B17BCA9-6BBF-45AF-BB2C-176334900C95

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

318023ED-675E-4F40-97D9-68205BA9FB3E

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

096FD530-6CAE-42E3-ADF7-A185CCBD0ADB

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

93E90B18-705C-435A-BAA3-F13EB3360274

เพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การจัดจ้างเทพื้นหลังคาโดมโรงเรียน

8246A693-2A24-4994-A000-303233579BF4

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

67FFA55D-D596-4B95-BF8C-98AF4F4C5F72

รายละเอียด

โพสท์ใน จดหมายข่าว, รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น

ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61

เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกียวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงแดง ปี 61 ในวันที่ 2 เมษายน 24562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุณโฑ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โพสท์ใน รอบรั้วม่วงแดง | ใส่ความเห็น